Αντιμετώπιση του περονόσπορου της αγγουριάς Previous item Βάζουμε λίπασμα στα φυτά... Next item Καλλιέργεια μπανάνας στον...

Αντιμετώπιση του περονόσπορου της αγγουριάς

Αν παρατηρήσουμε κίτρινες κηλίδες στα φύλλα της αγγουριάς, η καλλιέργεια μας έχει πιθανότατα προσβληθεί από την ασθένεια του περονόσπορου.

Ο περονόσπορος μαζί με το ωίδιο της αγγουριάς και την ανθράκωση, αποτελούν τις πιο σημαντικές μυκητολογικές ασθένειες της αγγουριάς προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες.

Eκτός από την καλλιέργεια της αγγουριάς, ο περονόσπορος προσβάλλει και άλλες καλλιέργειες κολοκυνθοειδών, όπως την καλλιέργεια της κολοκυθιάς, την καλλιέργεια της κολοκύθας, την καλλιέργεια του ατζουριού, την καλλιέργεια του πεπονιού και την καλλιέργεια του καρπουζιού.

Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε έγκαιρα τα συμπτώματα του περονόσπορου, ώστε να μπορέσουμε να τον καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά.

Στο σημερινό άρθρο θα περιγράψουμε τα χαρακτηριστικά συμπτώματα και τη ζημιά που προκαλεί ο περονόσπορος στην αγγουριά και τα κολοκυνθοειδή, καθώς επίσης με ποιους τρόπους γίνεται η βιολογική αντιμετώπιση του.

  1. Ποια είναι τα συμπτώματα του περονόσπορου στην καλλιέργεια της αγγουριάς και στα κολοκυνθοειδή; Ο περονόσπορος των κολοκυνθοειδών (Pseudoperonospora cubensis) αρχικά εντοπίζεται στην πάνω επιφάνεια των φύλλων με την εμφάνιση στρογγυλών ή γωνιωδών κίτρινων κηλίδων. Σε κάποιες περιπτώσεις, τα αρχικά συμπτώματα στα φύλλα είναι πολύ χαρακτηριστικά, καθώς σχηματίζονται περιοχές ανοικτού πράσινου χρώματος που θυμίζουν την όψη μωσαϊκού. Σε συνθήκες υψηλής υγρασίας, στην κάτω επιφάνεια των φύλλων της αγγουριάς, σχηματίζονται καρποφορίες του μύκητα υπόλευκου χρώματος που σταδιακά παίρνουν ένα μαύρο χρώμα.
  2. Τι ζημιά κάνει ο περονόσπορος στην αγγουριά; Ο περονόσπορος προκαλεί σοβαρή ζημιά στην αγγουριά, καθώς τα φύλλα που έχουν προσβληθεί από την ασθένεια σταδιακά ξεραίνονται και πέφτουν. Η προσβολή των φύλλων από περονόσπορο έχει σημαντική επίπτωση στην ανάπτυξη της αγγουριάς και μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή της καλλιέργειας. Σε συνθήκες έντονης προσβολής από την ασθένεια του περονόσπορου, τα φυτά της αγγουριάς γίνονται πολύ αδύναμα και στο τέλος ξεραίνονται.
  3. Ποιες συνθήκες ευνοούν την εξάπλωση της ασθένειας του περονόσπορου στα κολοκυνθοειδή; Η ανάπτυξη της ασθένειας του περονόσπορου της αγγουριάς ευνοείται σε συνθήκες υψηλής υγρασίας και όταν τα φύλλα παραμένουν βρεγμένα για μεγάλη διάρκεια. Η προσβολή της αγγουριάς από περονόσπορο προκαλείται τόσο σε υψηλές όσο και σε χαμηλές θερμοκρασίες αρκεί να έχει υγρασία, κάτι που δεν συμβαίνει με άλλους περονόσπορους που προσβάλλουν τα κηπευτικά όπως ο περονόσπορος της πατάτας. Όταν η θερμοκρασία υπερβαίνει τους των 30°C, παρεμποδίζεται η εξάπλωση της ασθένειας του περονόσπορου στα φυτά της αγγουριάς.
  4. Πώς γίνεται η βιολογική αντιμετώπιση για τον περονόσπορο στην αγγουριά και τα κολοκυνθοειδή; Για την αντιμετώπιση του περονόσπορου στην αγγουριά και τα κολοκυνθοειδή, φροντίζουμε να εξασφαλίζουμε συνθήκες μειωμένης υγρασίας και καλού αερισμού, αποφεύγοντας τις πυκνές φυτεύσεις. Όταν παρατηρούμε τα πρώτα συμπτώματα του περονόσπορου στο φύλλωμα των φυτών, φροντίζουμε να απομακρύνουμε άμεσα τα φύλλα που έχουν προσβληθεί για να περιορίσουμε την εξάπλωση της ασθένειας. Συμπληρωματικά, για την καταπολέμηση του περονόσπορου των κολοκυνθοειδών με βιολογικό τρόπο, ψεκάζουμε προληπτικά με σκευάσματα υγρού χαλκού το φύλλωμα των φυτών.
  5. Κι ένα μυστικό για την αντιμετώπιση του περονόσπορου. Κάθε ποικιλία κολοκυνθοειδών παρουσιάζει διαφορετική ανθεκτικότητα στον περονόσπορο. Υπάρχουν αρκετές ποικιλίες αγγουριάς, κολοκυθιού, καρπουζιού και πεπονιού που είναι σημαντικά πιο ανθεκτικές στον περονόσπορο και διατίθενται στην αγορά.