Εκπαιδευμένο προσωπικό

Εκπαιδευμένο προσωπικό

Κάθε κήπος για να παραµένει όμορφος και ζωντανός, όλες τις εποχές του χρόνου χρειάζεται σφαιρική και συνεχή γεωπονική παρακολούθηση. Γι’ αυτό δηµιουργήσαµε ένα ειδικό τµήµα, που ασχολείται αποκλειστικά µε την φροντίδα και ανάπτυξη των κήπων που αναλαμβάνουμε. Η επιστημονική κατάρτιση, η εµπειρία...

Read more
Επαγγελματισμός

Επαγγελματισμός

Ο επαγγελματισμός, η συνέπεια, οι δυνατότητες και το μέγεθος της εταιρίας μας εγγυάται ότι είμαστε πάντα εκεί όταν ο κήπος σας το χρειάζεται.

Read more
Φροντίδα

Φροντίδα

H οµάδας μας φροντίζει να είναι πάντα στην διάθεσή σας για κάθε θέμα, όπως ερωτήσεις για το προγραμματισμό των συνεργείων, τα αρχεία εργασίας και ό,τι αφορά στην καθοδήγηση των κηπουρών µας.

Read more
Κατάλληλος εξοπλισμός

Κατάλληλος εξοπλισμός

∆ιαθέτουµε υψηλή τεχνογνωσίασία. και τον κατάλληλο εξοπλισµό, που αποτελείται από μηχανήματα σύγχρονα και σωστά συντηρημένα Φροντίζουμε με μεγάλη υπευθυνότητα θέματα ασφαλείας.

Read more