Ειδικές Εργασίες στον Κήπο Previous item Φροντίδα Κήπων και Συντήρηση Next item Προγράμματα Συντήρησης Κήπου

Ειδικές Εργασίες στον Κήπο

Έλεγχος και επισκευή αρδευτικού συστήµατος

Ο έλεγχος και η συντήρηση του αρδευτικού είναι μια εργασία που γίνεται συστηματικά από τα συνεργεία μας, ειδικά κατά την διάρκεια των υψηλών θερμοκρασιών σε κήπους και βεράντες που αναλαμβάνουμε τη φροντίδα τους. Η συντήρηση του αρδευτικού δικτύου περιλαμβάνει την επιδιόρθωση και αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης, τροποποιήσεις και επεκτάσεις, ρύθμιση του προγραμματιστή, των μπεκ και των σταλακτοφόρων σωλήνων.

Υλοτοµία Υψηλών δέντρων

Διαθέτουμε τον αναγκαίο εξοπλισµό και μεγάλη εµπειρία στην κοπή δέντρων και μεγάλων κλαδιών. Η υλοτοµία είναι εργασία που αναλαμβάνουμε για κήπους που φροντίζουμε σε µόνιµη βάση ή µετά από δική σας υπόδειξη σε δέντρα που βρίσκονται στον ιδιωτικό σας χώρο. Σε µέρη όπου η κοπή και η πτώση του δέντρου µπορεί να δημιουργήσει προβλήµατα η εργασία γίνεται µε τη χρήση ειδικών µηχανηµάτων, ώστε να τεµαχιστεί τµηµατικά. Επίσης για ειδικές περιπτώσεις, όπου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανυψωτικά μηχανήματα διαθέτουμε ειδικούς αναρριχητές εξειδικευμένους στην κοπή δένδρων.

Προστασία φοινικοειδών από κόκκινο σκαθάρι

Το κόκκινο σκαθάρι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του φοίνικα γιατί εξαπλώνεται ραγδαία και όταν η προσβολή γίνεται ορατή σημαίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα το φυτό έχει ήδη καταστραφεί. Εφόσον ο φοίνικας είναι σε στάδιο που θεραπεύεται τα έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη μας αναλαμβάνουν την θεραπεία του. Τεχνικές που ακολουθούμε είναι το κλάδεμα εξυγίανσης που εφαρμόζεται σε ελαφρές προσβολές, η δενδροχειρουργική και η έγχυση στον κορμό εφόσον υπάρχουν συμπτώματα προσβολής στο κεντρικό μάτι ή στο κέντρο της κόμης